ปตท.ร่วม ปณ.ขายสินค้าชุมชนผ่าน E-Commerce

by Super User

ปตท.จับมือ ไปรษณีย์ไทย พัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่าน E-Commerce ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ E-Commerce ในสถานีบริการน้ำมันของปตท. ช่วยสนับสนุน การกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน สินค้า OTOP และ SMEs

ทั้งนี้ นายอรรถพล กล่าวว่า ปตท. พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการทุกกลุ่มทั้ง SMEs เกษตร และ E-Commerce ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านทางสถานีบริการน้ำมัน จนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน

โดยนำจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งจะมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างครบถ้วนควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคมและชุมชนเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสร้างโอกาสธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยได้เติบโตไปพร้อมกันอีกด้วย รวมถึง การพัฒนาสถานีบริการน้ำมันให้เป็นจุดหมายที่ทุกคนอยากเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการและเป็นศูนย์กลางชุมชนตามแนวคิด PTT Living Community ของ ปตท.อีกด้วย

ที่มา : www.innnews.co.th